ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

page-banner1.png
ΓΕΝΙΚΑ
Η δημιουργία του Εργαστηρίου καθίσταται σήμερα αναγκαία, με δεδομένες τις εξελίξεις στον χώρο της Σημειωτικής επιστήμης, οι οποίες περιλαμβάνουν, τις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες. Οι σπουδές Σημειωτικής αποτελούν ένα γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο  και τα παραγόμενα δεδομένα τους βρίσκονται στο επίκεντρο της διεπιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας.
Το εν λόγω Εργαστήριο είναι το πρώτο που δημιουργείται στην ελληνική επικράτεια και αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη σημειωτικών προσεγγίσεων σε ποικίλα αντικείμενα, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια, όπως αυτή εκφράζεται διεθνώς. 
Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:
(α) Σημειωτική κειμένου και εικόνας.
(β) Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές).
(γ) Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια)
signs.jpg

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Image

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνδυάσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές από διαφορετικά πεδία στο πλαίσιο κοινών έργων, που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή, μελέτη, διαφύλαξη και διακίνηση κάθε είδους τεκμηρίων, υποστηρίζοντας και προωθώντας την έρευνα σε όλους τους κλάδους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων επιστημόνων που θα στελεχώσει το αναδυόμενο πεδίο με όρους αριστείας και αποτελεσματικότητας, ενώ στο επίκεντρό του βρίσκεται ο μεθοδολογικός προβληματισμός, η αξιολόγηση υλικών και προϊόντων στο πεδίο, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

Ευάγγελος Κουρδής, Καθηγητής Σημειολογίας της μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Ευάγγελος Κουρδής, Καθηγητής Σημειολογίας της μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘΔιευθυντής Εργαστηρίου ekourdis@frl.auth.gr
Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘdkoutsog@lit.auth.gr
 Ελένη Μπουτουλούση, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Ελένη Μπουτουλούση, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ butulusi@del.auth.gr
† Χριστοδούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σημειωτικής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
† Χριστοδούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σημειωτικής, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘΠρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου
Αικατερίνη Ζάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Αικατερίνη Ζάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ zachu@del.auth.gr
Μαρία-Αλεξάνδρα Μπακαλάκη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Μαρία-Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ abak@hist.auth.gr
Μιχάλης Κοκκώνης, Ομότιμος Καθηγητής Σύγχρονης Αμερικάνικης Λογοτεχνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Μιχάλης Κοκκώνης, Ομότιμος Καθηγητής Σύγχρονης Αμερικάνικης Λογοτεχνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ kokonis@enl.auth.gr
Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ hodol@edlit.auth.gr
Νικόλαος Κόντος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Νικόλαος Κόντος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ ngkontos@enl.auth.gr
Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της μετάφρασης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ tdimi@frl.auth.gr
Ανθή Βηδενμάιερ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρίας και Πρακτικής της Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Ανθή Βηδενμάιερ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρίας και Πρακτικής της Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ antwie@del.auth.gr
Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ kevangel@itl.auth.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ

Αλέξανδρος Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και Αντεπιστέλλον Mέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Αλέξανδρος Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και Αντεπιστέλλον Mέλος της Ακαδημίας Αθηνώνphaidon@arch.auth.gr
Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ paschagr@jour.auth.gr
Λουκία Κωστοπούλου, ΕΔΙΠ Οπτικοακουστικής μετάφρασης-υποτιτλισμού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Λουκία Κωστοπούλου, ΕΔΙΠ Οπτικοακουστικής μετάφρασης-υποτιτλισμού, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ lkostop@frl.auth.gr
Μαρία-Ίλια Κατσαρίδου, Διδάκτορας Σημειωτικής της Κινούμενης Εικόνας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Μαρία-Ίλια Κατσαρίδου, Διδάκτορας Σημειωτικής της Κινούμενης Εικόνας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ mkatsaridou@gmail.com
Karin Boklund-Λαγοπούλου,Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Ανάλυσης Κειμένων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Karin Boklund-Λαγοπούλου,Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Ανάλυσης Κειμένων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘboklund@enl.auth.gr
 Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου evripides.zantides@cut.ac.cy
Παναγιώτης Ξουπλίδης, Διδάκτορας Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Παναγιώτης Ξουπλίδης, Διδάκτορας Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ xpitsi@hotmail.com
Κωνσταντίνος Μίχος, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της διαφήμισης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Μίχος, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της διαφήμισης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘkonmichos@gmail.com
Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και του Πολιτισμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και του Πολιτισμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘliayoka@arch.auth.gr
Γεώργιος Δαμασκηνίδης, Δρ. Πολυτροπικής Σημειωτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Γεώργιος Δαμασκηνίδης, Δρ. Πολυτροπικής Σημειωτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιοdamaskinidis@hotmail.com
Πατέρας Γεώργιος Βασιλάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της Βίβλου, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
Πατέρας Γεώργιος Βασιλάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της Βίβλου, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘvasgeos@hotmail.com
Θωμάς Μπαρδάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της ονοματολογίας σε κείμενα μαζικής κουλτούρας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Θωμάς Μπαρδάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας Σημειωτικής της ονοματολογίας σε κείμενα μαζικής κουλτούρας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ thomasgm@frl.auth.gr

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

WEB CURATING TOOLS

85%

SEMIOTICS TOOLS

45%

HTML & CSS

80%

MEDIA TOOLS

95%

DIGITAL CONTENT TOOLS

80%

WEB EDUCATIONAL TOOLS

90%

ADVERTISING TOOLS

90%

DIGITAL PUBLISHING TOOLS

90%

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε και να ασχοληθείτε με τις δράσεις του Εργαστηρίου μας

Στείλτε μας μήνυμα