Καλώς ήρθατε

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 610/8-3-2016. Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:
(α) Σημειωτική κειμένου και εικόνας
(β) Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές)
(γ) Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια).

Σημειωτική κειμένου και εικόνας

Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών

Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικώνΔιεπιστημονικότητα και Συνεργασία

Πιστεύουμε πως ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 610/8-3-2016 και έχει ως αποστολή του:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής τα οποία συμμετέχουν ισότιμα, καθώς και άλλων Σχολών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο Σημειωτικής-Semiolab και προβλέπεται από τον νόμο.
3. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους, καθώς και με κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της εικόνας και της διαφήμισης
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τ. Α΄, αριθμ. 53)
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα (π.χ. νομικών περιπτώσεων, ως εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια) που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων
slide1a.png

Μαθήματα

Με στόχο τη διάδοση της Σημειωτικής Θεωρίας και των Εφαρμογών της προσφέρονται προπτυχιακά μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις ακόλουθες Σχολές:

Φιλοσοφική Σχολή
- «Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση» (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΚΕΜΕΤ-23)
- «Εφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΚΕΜΕΤ-15)
- «Σημειωτική» (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 11337)
- «Σημειωτική» (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 11338)
- «Σημειωτική και Ρητορική» (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΜΔΣ2-424)

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
- «ΜΜΕ και Σημειωτική του Θεάματος» (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΜΜ0 100)

Θεολογική Σχολή
- «Σημειωτική και Βίβλος» (Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θ 313)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
- http://dpms-semiotics.frl.auth.gr/

ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Τι πραγματικά κάνουμε

DATA COLLECTION

CULTURE, EDUCATION, VISUAL COMMUNICATION

MEDIA

ADVERTISING

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διευθυντής: Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.jour.auth.gr/?page_id=5733

Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διευθύντρια: Κυριακούλα Παπαδημητρίου , Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου:   https://bit.ly/3kOdi1J 

Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab)

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Διευθυντής: Ευριπίδης Ζαντιδής, Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://svclab.com/

Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπίστημιο Μακεδονίας
Διευθυντής: Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Οικονομικής και Πολιτικής Ανθρωπολογίας στην ΝΑ Ευρώπη
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://cbg-lab.uom.gr/

South-East European Center for Semiotics Studies

New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Διευθυντής: Kristian Bankov, Καθηγητής Σημειωτικής
Ιστοσελίδα Κέντρου: http://semiotics.nbu.bg/en/

CADIR - Centre pour l'Analyse du Discours Religieux

Université Catholique de Lyon
Director: Dr. Anne Pénicaud, Teaching Staff Member
Web page: http://biblio.fbk.eu/files/programme_cadir_2015-2016.pdf 

Applied Semiotics and Communication Lab (ASCL)

Communication and Public Relations Faculty,
National University of Political Studies and Public Administration (NUPSPA), Bucharest, Romania
Head of the laboratory: Dr. Dumitru Borțun, Professor of Semiotics. 
Coordinator: Dr. Nicolae-Sorin Drăgan, Associate Professor of History of Political Communication and Semiotics
Web page: http://www.comunicare.ro/en/index.php?page=applied-semiotics-lab

Romance Federation of Semiotics (FedRoS)

The role of the Romance Federation of Semiotics (FedRoS) is to promote international research in semiotics by bringing together research centers and instituted groups which develop their work using, mainly, romance languages.
President: Prof. Isabella Pezzini

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ