Εγγραφές για παρακολούθηση των κύκλων διαλέξεων του Εργαστηρίου Σημειωτικής ΑΠΘ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για την παρακολουθήση των διαλέξων του Εργαστηρίου Σημειωτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://semiotalk.frl.auth.gr/index.php (κάτω μέρος της ιστοσελίδας)