Κύκλος διαλέξεων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20. Ανοιχτή πρόσκληση