Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 θα λάβει χώρα η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας  Διδάκτορος κυρίας Μαρίας Κατσαρίδου με θέμα: «Κοινωνική σημειωτική των ταινιών κινούμενων εικόνων (animation)». Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Σημειωτικής, στο ισόγειο του  Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 10:00.

 

Η επιβλέπουσα

Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου