Διάλεξη στη Σημειωτική της Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και η Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη του Καθηγητή Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Κινηματογράφου και Λογοτεχνίας της Σχολής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Linnaeus της Σουηδίας κ. Lars Elleström.

Ο Καθηγητής Elleström είναι επίσης Διευθυντής του Κέντρου Διαμεσικών και Πολυτροπικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Linnaeus (IMS) και της Διεθνούς Εταιρείας Διαμεσικών Σπουδών (ISIS).  

Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Πέμπτη 22/3/2018 στις 11.00 στο Εργαστήριο Σημειωτικής στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής με θέμα:

"Coheence and Truthfulness in Communication: Intracommunicational and Extracommunicational Indexicality"

Αναλυτικό βιογραφικό του προσκεκλημένου ομιλητή μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα:  https://lnu.se/en/staff/lars.ellestrom/ 

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ευάγγελος Κουρδής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ